JUDr. Kateřina Petrželková

Narozena v Jičíně (1980) jako Kateřina Leštinová.

Kariéra

Doktorát získala v roce 2007 obhájením rigorózní práce (v rozsahu 295 stran) na téma „Zadávání veřejných zakázek podle zák. č. 40/2004 Sb.“ a složením státní rigorózní zkoušky z obchodního práva.

Praxe

2008praxe podnikového právníka významné stavební společnosti Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.
2004 – 2007praxe v advokátní kanceláři Tögel & Hanzlík & Eichinger na pozici advokátního koncipienta

Advokátní zkoušky

Úspěšně složila v prosinci 2007.

Advokátní praxe

Jako samostatný advokát od 1.9.2008, ev. č. ČAK 12 278 – osvědčení advokáta v PDF k nahlédnutí

Přednášková činnost

Nabízíme individuální školení podle požadavků klienta, které je možné provést přímo v místě působení klienta.

Pojištění odpovědnosti při výkonu advokacie

JUDr. Kateřina Petrželková je pojištěna proti odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu advokacie do výše 22.000.000,- Kč

Publikační činnost

  • „Problematika rozpočtových rezerv při zpracování nabídkové ceny“, časopis Veřejné zakázky č. 5/2008, str. 16
    » Stáhnout PDF
  • „Praktické problémy dvoustupňových řízení při vymezení kvalifikace“, časopis Veřejné zakázky č. 6/2008, str. 26
    » PDF 1. část, PDF 2. část
  • „Soulad obchodních podmínek FIDIC se ZVZ“, časopis Veřejné zakázky č. 6/2008, str. 36
    » PDF 1. část, PDF 2. část