Odměny za služby advokáta

Úkonová odměna advokáta

Dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif – úkonová odměna je uplatňována zejména ve věcech trestních.

Smluvní hodinová odměna advokáta

Jedná se o smluvní odměnu za každou celou hodinu poskytování právních služeb sjednanou s každým klientem individuálně.

Smluvní paušální odměna advokáta

Paušální odměna advokáta je sjednávána dle individuálních potřeb klienta.

Smluvní podílová odměna advokáta

Podílová odměna advokáta je sjednávána s ohledem na výsledek právní věci.

Vymáhání pohledávek bez platby předem

Lze sjednat individuálně, a to zejména v případech nesporných pohledávek s limitem nad 100.000,- Kč.