Vítejte

JUDr. Kateřina Petrželková poskytuje právní služby na vysoké úrovni ve všech odvětvích práva. Pro své klienty zajišťuje JUDr. Kateřina Petrželková komplexní právní servis, zastupuje klienty v řízeních před soudy, v rozhodčích řízeních, v řízeních před správními orgány, sepisuje obchodní a jiné smlouvy, zabývá se soudním i mimosoudním vymáháním pohledávek.

Kromě výše uvedeného se JUDr. Kateřina Petrželková již několik let specializuje na právo veřejných zakázek, tj. poskytuje právní služby jak zadavatelům veřejných zakázek (jedná se zejména o obce, města a městské části, kraje, jednotlivá ministerstva, jakož i podnikatelské subjekty čerpající dotace ze strukturálních fondů Evropské unie), tak uchazečům a zájemcům o veřejné zakázky (tj. zejména obchodním společnostem). JUDr. Kateřina Petrželková dále provádí audity již proběhnuvších zadávacích řízení a zabývá se přednáškovou a publikační činností v této oblasti práva. V rámci práva veřejných zakázek získala JUDr. Kateřina Petrželková v roce 2007 doktorát na katedře obchodního práva Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.


Kancelář

Betlémské nám. 251/2
110 00 Praha 1 - Staré Město
Telefon: +420 777 893 702
Email: